Köszönetnyilvánítás

A Dugonics András Alapítvány ezúton köszöni meg a 2011-ben kapott, a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó 1.266.920.- Ft-ot. Az összeget a Dugonics András Piarista Gimnázium és a Sík Sándor Szakkollégium működési költségeinek támogatásához, valamint a szociálisan rászoruló diákok megsegítésére használtuk fel.

Támogatóink segítségére a jövőben is számítunk.

Adószámunk: 19083924-1-06